Dagens godbiter

(2002)

«Dårlig timing» er egentlig et merkelig begrep. Et heilnorsk ord er blandet sammen med et engelsk moteord, og dermed har bastardbegrepet innarbeidet seg i det norske språket. Ikke det at motsatsen «god timing» er noe bedre, men ordet «god» kan jo oppfattes som en skrivefeil av «good», og da er det i tilfelle et konsekvent engelsk begrep. På en annen side: Hvis en engelskmann skulle komme over den norske bastardversjonen, vil han muligens undre seg over hvorfor Gud er innblandet. Uansett: I det herrens år 2002 må vel Akademikerne og NITO innrømme at det var dårlig timing å få innført prinsippet om å få forhandle fram all lønn lokalt i kommunesektoren. Etter mange års oppgangskonjunkturer og stor etterspørsel etter akademiske tjenester blant annet i kommunene, har det meste snudd. Ordførere og rådmenn kappes om å skjære ned utgiftspostene i sine budsjetter, og personalkostnader er ikke unntatt. Dermed har markedsverdien til akademikerne plutselig falt som en stein. Halden kommune har tatt konsekvensen av dette, og mens de fleste kommunalt ansatte har fått 6,7 prosent lønnstillegg i år, er akademikerne blitt tilbudt et nulloppgjør. Og fungerende rådmann i Halden, Anne-Berit Mehammer Evensen (bildet) sier klart i fra til Aftenposten at det er de som kom sist til forhandlingsbordet som ikke får lønnstillegg i år. Tillitsvalgte hos Akademikerne protesterer naturligvis, og vil ha minst det samme som andre grupper i kommunen. Men da bryter de vel med sine egne prinsipper? For det var vel prinsippene som var viktige da de ønsket seg en markedstilpasset lønnsutvikling? PANOR

Personvern og cookies