Dagens godbiter

(2007)

Av alle Guds skapninger er det bare én som ikke kan gjøres til slave under pisken. Det er katten. Hvis man kunne krysse menneske med katt, ville det forbedre mennesket, men forringe katten, sa salige Mark Twain. Og han var en klok mann. Det er derfor vi har litt problemer med å forstå Gerd-Liv Vallas utsagn om at hun, som leder av LO, ikke kan te seg som en kattepus. Her må det nok være noen misforståelser. Dem har det jo vært flere av, ifølge Valla. De har en tendens til å dukke opp så snart noe ikke går damens vei, kan det synes som. Apropos kattepusen: Den kommer alltid ned på bena, er det et norsk ordtak som sier. Det har Valla til gode denne gangen, enn så lenge. Riktignok lanseres i disse dager kampanjen «Jobbing mot mobbing» rundt om på arbeidsplassene, med LO som en av hovedaktørene. Nå er det en gang slik at ledere bør gå foran med et godt eksempel, når da uttrykket «å ta en Valla» er i ferd med å feste seg i folket, tyder det på det motsatte og det er beklagelig. En leder skal heller ikke fare med løgn. En vesentlig forskjell mellom en katt og en løgn, er at katten bare har ni liv, hevdet Mark Twain. Altså: Er du tatt i å lyve, vil det bli hengende ved deg. Kan utøvelse av makt gjøre noe med eget selvbilde, mon tro? Det er ikke bare kjærlighet som gjør blind, vi stiller spørsmål ved det å ha makt også. Idealet er at frie ytringer skal opplyse, tøyle makt og sikre bred deltakelse både innad i organisasjoner og virksomheter og i samfunnet ellers. Demokrati kalles det. Tilbake til katten og dens berømmelige ni liv, dem hadde kanskje LO-lederen trengt, alle som ett.

GET  

Personvern og cookies