Dagens godbiter

(2007)
«Släpp fångarne loss, det är vår!», var tittelen på en svensk filmkomedie som duoen Hans Alfredson og Tage Danielsson, bedre kjent som Hasse og Tage, sto bak. Filmen satte sitt preg på 1970-talls debatten om liberaliseringen av kriminalomsorgen. Mye kan tyde på at ­tittelen er like aktuell i dag. Nylig kunne vi nemlig lese i Aftenposten at Follo-politiet måtte løslate tre personer retten hadde bestemt skulle fengsles, fordi det ikke fantes ledige varetektsplasser. De satte utvilsomt pris på sin nyvunne frihet. Justisminister Knut Storberget (bildet) forteller til nevnte avis at det siden påske har pågått et arbeid med å rydde plass i utvalgte fengsler, slik at det på kort varsel skal være mulig å skaffe varetektsplasser. Det er bra, men det gir ingen garanti for at de ledige plassene befinner seg i rimelig nærhet. Politiet i Follo viser til en sak hvor tre arrestanter ble sendt til Stavanger, Tromsø og Vadsø, da det var disse byene som hadde ledige celler. Dette resulterte i en reiseregning på kr 70 000. I Soria Moria-erklæringen varslet Regjeringen at den ville utarbeide en konkret plan for avvikling av soningskøen. Justisdepartementet har lagt fram forslag til tiltak som skal sikre avvikling av soningskøen innen 2009. Det er flott, men hva gjøres i mellomtiden? Frihet er retten til å gjøre alt loven tillater, uttalte en av hoved­skikkelsene i den franske opplysningstiden, Charles-Louis de Secondat Montesquieu. Problemet er at i vårt tilfelle er det friheten som gir de kriminelle anledning til å gjøre alt loven ikke tillater. I Follo hadde tyvebanden jaktet på flatskjermer og bildekk, med godt resultat. Politiet fikk fatt i dem, men på grunn av overfylte fengsler, måtte de altså settes fri igjen. Løslatte, våryre kriminelle er ikke lenger kun et filmduk-fenomen. GET

Personvern og cookies