Dagens godbiter

(2007)

Amerikanske forskere har slått fast at menn og kvinner snakker like mye, skrev Aftenposten nylig. Menn snakker mye mer om teknologi, sport og penger og bruker mye mer tall, mens kvinner snakker mest om ­relasjoner, og de benytter personlige pronomen, som jeg, oss og vi. Kanskje det er derfor menn og kvinner ofte har store vanskeligheter med å kommunisere med hverandre. Dessuten, når menn og kvinner snakker med hverandre, snakker de forbi hverandre, misforstår og ­feiltolker. Snakker vi egentlig samme språk? Kvinner kan nok ha noe å lære når det gjelder å snakke mer direkte, og ikke forsøke å unngå konflikter. Menn er gjerne flinkere til å ta konfrontasjoner, og gjøre opp en gang for alle. Men menn kan også lære mye av kvinner, for eksempel å lytte til flere enn seg selv. Forskerne delte også samtalene inn etter tema. De måtte ganske raskt opprette en egen gruppe de kalte «Ingenting». For skuffende nok handler mye av det vi sier, enten vi er menn eller kvinner, om nettopp det. Da ledes tankene lett inn på politiske debatter, hvor en ikke sjelden sitter igjen som et levende spørsmålstegn og spør seg selv hva som egentlig ble sagt. I den forbindelse sier vi oss enige med den irske dramatikeren George Bernard Shaw som sa: – Han vet ingenting, men tror han vet alt; det peker tydelig i retning av en politisk karriere. Det er fristende å avslutte denne epistelen med et sitat fra en av Amerikas store presidenter, Abraham Lincoln: – Det er bedre å tie stille og bli mistenkt for å være en idiot, enn å åpne munnen og utelate enhver tvil. GET

Personvern og cookies