Da skal du bruke hjelm

(2003)
Arbeidstilsynet har satt opp en liste over bruksområder for hodevern. Her er den:
Mot mekanisk påvirkning.
Hodevern bør alltid anvendes ved arbeid eller opphold hvor det er fare for hodeskade av mekaniske årsaker. Eksempler på aktuelle arbeidsområder er arbeid i gruver, tunneler og annet fjellarbeid, arbeid i trange rom, arbeid med bolte- eller spikerpistol, bygge- og anleggsarbeid, skogsdrift, laste- og lossearbeid, arbeid i skipsverftsindustri og tungindustri.
Mot ekstrem varme
Hodevern bør alltid brukes ved arbeid hvor det er fare for brann- eller heteskader. Eksempler på aktuelle arbeidsområder: brannslukningsarbeid, arbeid i smelteverk, støperier.

Mot ekstrem kulde
Bruk alltid hodevern ved arbeid hvor det foreligger fare for forfrysninger eller kroniske lidelser.

Mot gnister, smeltet metall og kjemikalier
Bruk alltid hodevern ved arbeid hvor det er fare for hodeskader som kan skyldes sprut fra gnister, smeltet metall og kjemikalier.

Vern for håret
Hodevern bør alltid brukes ved arbeid ved bevegelige maskindeler, roterende bor og arbeid med skadelige og forurensende stoffer.

Mot mindre støt
Bør alltid anvendes hvor det foreligger fare for at hodet kan skades ved støt eller skrubbing mot vegger og tak. Må ikke brukes som hodevern istedenfor vernehjelmer for industri. Husk at alt hodevern skal være CE-merket, tilpasset formålet og uten skader. Avslitte remmer, hull eller sprekker i en hjelm betyr at den må kasseres.

Personvern og cookies