Bytter ut hydraulikkoljer

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Hydraulikkoljer som inneholder stoffet organofosfater, blir nå til en viss grad byttet ut med andre typer oljer. Det har skjedd etter at det ble slått alarm i forbindelse med mistanke om at hydraulikk- og turbinoljer kan føre til helsefare.

Statens arbeidsmiljøinsti­tutt (STAMI) har forsket på yrkeseksponering ved bruk av disse oljene siden 2004 etter oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. – Vi er midt i forsk­nings­prosjektet og kan derfor ikke trekke noen konklusjoner om eventuell helsefare foreløpig, sier Pål Molander, forsk­ningsdirektør ved STAMI og leder for prosjektet. Det er særlig stoffet organ­ofosfater, som tilsettes hydra­ulikkoljer og andre smøreoljer for å gi dem bedre bruks­egenskaper, som er mistenkt for å skape helseproblemer. Fra før er det kjent at organ­ofosfatbaserte plante­vernmidler har forårsaket nevrologiske sykdommer med symptomer som ligner på multippel sklerose (MS). – Vi har registrert at det de siste årene har vært en betydelig dreining over til andre typer hydraulikkoljer som ikke inneholder disse stoffene, sier Molander. Men forskerne vet ikke om disse nye oljene er uskadelige eller om det om noen år vil bli oppdaget hittil ukjente skadevirkninger. – Erstatning av kjemiske stoffer som medfører risiko for skadevirkninger er et evig dilemma, sier Molander. Han viser til klorerte forbindelser som i sin tid ble forbudt og byttet ut med bromerte forbindelser som da det ble oppdaget nye skadevirkninger ble erstattet med fluorerte forbindelser.

Bredt samarbeid
I forbindelse med prosjektet har forskerne utviklet metoder som gjør det mulig å måle eksponering for organofosfater. Denne metoden anvendes nå for å kartlegge eksponering i relevante bransjer. Et av pro­blemene i denne typen forsking er at det ikke finnes tilstrekkelig opplysninger om innholdet i oljene som har vært benyttet gjennom tidene. Men data fra forskjellige bransjer viser at eksponering for organofosfater er blitt betydelig redusert de siste 30 årene. Molander opplyser at de har foretatt undersøkelser ute i norsk industri, blant annet innen luftfarten. De har også avtaler med oljeindustrien og verkstedindustrien om under­søkelser der. Forskerne har samarbeidet med Produktregisteret og Petroleumsinstituttet i tillegg til industrien selv for å finne områder innenfor arbeidslivet er det er risiko for å bli eks­ponert for hydraulikk- og turbinoljer som kan inneholde organofosfater.

Personvern og cookies