Bygg og anlegg på trivselstoppen

De som trives best med yrket sitt er de ansatte i bygg- og anleggsbransjen, mens post- og telekommunikasjonsansatte er mest misfornøyde. Dette fremgår av en undersøkelse blant 9.600 arbeidstakere i hele Norden, utført av IBM Business Consulting Services.
I følge undersøkelsen er danske medarbeidere mest fornøyd med jobben sin, de gir arbeidsforholdene 70 poeng av 100 mulige. Nordmenn kommer på annen plass i tilfredshet med 68 poeng, mens svenskene ikke trives så godt og gir bare 60 poeng til arbeidsplassen. De er jevnt over mer negativt innstilt til egen arbeidssituasjon og skifter også jobb oftere. Finnene er den nasjonen som har de arbeidstakerne som er minst engasjert. Ansatte i bygg- og anleggsbransjen i Norge ligger på topp i Norden, her ligger de tre poeng over gjennomsnittet som er 70 poeng. De som jobber innen post og telekommunikasjon scorer lavest, både i Norden og i Norge hvor de lander på 57 poeng. Ansatte i bank og forsikring scorer høyt på jobbtrivsel i Danmark, det samme gjelder også ansatte innen kultur og foreninger i Finland. TB
Personvern og cookies