Butikkarbeid er mest pop

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Det er butikkarbeid som ligger på toppen på lista over de 10 mest populære yrkene her i landet. Det var i hvert fall det yrket som sysselsatte flest arbeidstakere i år 2000 med nesten 150.000 personer. På annen plass kommer lærerne, deretter sykepleierne.

Dermed befester butikkarbeid seg fortsatt som det vanligste yrket med en vekst på 15.000 i forhold til foregående år. 73.000 jobbet som lærere i fjor, og deretter kom sykepleiere, renholdere og hjelpepleiere med mellom 60.000 og 70.000 i hver arbeidstakergruppe. Dette er ganske stabile tall sammenlignet med de foregående årene.

 

Flere med utdannelse

Den største forandringen fant Statistisk sentralbyrå, som har laget oversikten, innen salgs- og serviceyrker med en økning på nesten 19.000. Mesteparten av veksten står altså butikkmedarbeiderne for.

Men også yrker som krever god utdannelse hadde en markert økning, det vil si innen de to kategoriene akademiske yrker og arbeid på høgskoler. Dette var de ”bransjer” som sysselsatte flest personer i fjor, med nærmere en halv million sysselsatte innen hver kategori. Også innen lederyrkene har det vært en markert oppgang, med 9.000 flere enn foregående år.

 

Forlater kontorene

Det største nedgangen har vi for kontoryrket, med en reduksjon på 17.000 personer. Det er kvinner som står for hele nedgangen innen denne sektoren. På den annen side har de del i størsteparten av veksten i salgs- og servicenæringene og på høgskolene.

Ser vi på menns yrkesdeltakelse har sysselsettingen økt mest i lederyrkene, og gått mest ned for håndverkere, operatører og sjåfører.

Regnet i forhold til andelen sysselsatte er det høgskoleyrkene som sysselsetter flest her i landet, godt over hver femte arbeidstaker, tett fulgt av salgs- og serviceyrkene. Litt over 11 prosent av oss jobber som håndverkere. Bønder og fiskere er i mindretall med bare 3,7 prosent av de yrkesaktive. Dette er en andel som går jevnt og trutt nedover.

Blant kvinner er den største andelen sysselsatt innen salgs- og servicenæringen med nesten en tredel. På annen plass kommer høgskoleyrker. Blant menn jobber den største andelen innen høgskolesystemet og som håndverkere, med nesten 20 prosent for hver kategori.

Personvern og cookies