Bryter røykeloven

Tekst: Vemund Jensen (2006)
I en aksjon i Oslo sentrum 1. mars, fant Arbeidstilsynet Oslo at en av fire steder med uteservering bryter kravene i tobakkskadeloven.
Formålet med aksjonen var å sikre at virksomheter med uteservering oppfyller disse krav­ene, melder Arbeidstilsynet.
Tobakkskadeloven tillater ikke røykerom for gjester. Ved skjerming av uteservering eller tilrettelegging av utendørs røykeplass må arbeidsgiver sikre tilfredsstillende luftgjennomstrømning. Ulike former for avskjerming må heller ikke hindre den naturlige utluftingen.
Det ble gjennomført 40 tilsyn i løpet av aksjonen. Ti av serveringsstedene fikk varsel om pålegg. Årsaken var at de hadde bygget inn uteserveringene slik at de var å anse som lokaler i henhold til tobakkskadeloven.
26 av serveringsstedene hadde uteservering som tilfredsstilte tobakkskadelovens krav.
Tre varsler gikk til virksomheter med tilrettelagt «utendørs» røykerom og fire varsler ble gitt for manglende skilting med røyking forbudt. Åtte steder fikk varsel om pålegg for manglende rutiner for oppfølg­ing av røykeforbudet.
Seniorinspektør i arbeidstilsynet, Marion S. Sundquist, synes resultatene av aksjonen er relativt bra.
– Men tillater Arbeidstilsynet at loven brytes, kan det fort utarte til at flere bryter røykeloven.
Personvern og cookies