Brystkreft godkjennes i Danmark

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Stadig flere tilfeller av brystkreft anerkjennes som yrkessykdom i Danmark. 19 tilfeller, av i alt 45 saker, er godkjent i løpet av årets første åtte måneder.

Felles for de 19 tilfellene er at de rammede har hatt nattarbeid i minst 20-30 år og minst en gang i uka. Samtidig er det ikke andre vesentlige faktorer som kan være årsak til brystkreften.
Samtlige av sakene har dreid seg om leger, sykepleiere eller annet pleiepersonale.

Venter på rapport
Danmark har, i likhet med Norge, en liste over sykdommer som kan regnes som yrkessykdommer og som dermed kvalifiserer til yrkesskadeerstatning, dersom det er påvist en klar sammenheng mellom sykdommen og forhold i jobben. Heller ikke i Danmark regnes brystkreft som en yrkessykdom, så de tilfellene som er godkjent hittil, er avgjort på bakgrunn av en unntaksbestemmelse.
I Danmark venter man nå på en rapport om brystkreft som følge av nattarbeid, fra det internasjonale cancer-instituttet, IARC. Når den foreligger, vil utvalget som blant annet vurderer om en ny sykdom skal inkluderes på yrkessykdomslista, diskutere om brystkreft skal tas med.

Ingen avklaring i Norge
Også i Norge pågår det for tiden en diskusjon om hvilke sykdommer som skal omfattes av yrkesskadeforsikringen. Etter at den norske yrkessykdomslista har stått urørt i over 50 år, skal den og hele yrkesskadeordningen revideres.
– Det er fortsatt ikke avklart når lovproposisjonen om ny yrkesskadeforsikring vil foreligge fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forslaget til ny yrkesskadeordning har møtt mye motbør, og det er ikke ventet noen rask avgjørelse i denne saken, opplyser Yrkessykdomsutvalgets leder, Helge Kjuus.

Hastesaker
Det er Arbejdsskadestyrelsen i Danmark som avgjør om et sykdomstilfelle eller en skade skal godkjennes som yrkessykdom eller ikke, og hvor stor en eventuell erstatning skal være.
I de tilfellene hvor den aktuelle sykdommen ikke står på lista over yrkessykdommer, men hvor det likevel er sannsynlig at sykdommen skyldes arbeidet, er det Erhvervssygdomsudvalget som skal vurdere om sykdommen kan godkjennes som yrkessykdom og følge opp en revisjon av lista.
I de sakene der det er en risiko for at den syke dør innen utvalget rekker å behandle saken, kan saken avgjøres direkte av utvalgets formann. Dette gjøres for å ivareta rettssikkerheten til den enkelte, og har skjedd i to av de 19 tilfellene i år.
Reglene er slik at hvis den tilskadekomne dør innen avgjørelsen treffes, bortfaller en eventuell erstatning helt. Erstatningen er personlig, den vil heller ikke inngå i boet etter den syke.
(Kilde: Arbejdsskadestyrelsen)

Personvern og cookies