Bruker film i HMS-arbeidet

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Sjøfartsdirektoratet tar i bruk DVD-film for å få ut informasjon om betydningen av risikovurderinger som en del av det forebyggende arbeidet til sjøs.
I en forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, som kom 1. januar 2005, er det stilt krav om bruk av risikovurderinger som en del av HMS-arbeidet. – Film er et medium som blir mer og mer brukt om bord på alle typer skip, blant annet til informasjon. Det egner seg veldig godt til å illustrere aktuelle problemstillinger i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet, sier avdelingsdirektør Bjørn Lødøen i Sjøfartsdirektoratet. Brosjyrer og annet skriftlig materiale blir ofte liggende ulest, mens en film når frem til alle.

Gjenkjennelse
Lødøen opplyser at DVD-filmen er praktisk rettet, den tar for seg situasjoner ansatte og ledelse kan kjenne seg igjen i og hvordan de best kan løses. Den viser på en enkel og lettfattelig måte hensikten med risikovurderinger, hvordan de kan gjennomføres og hvilken nytte en kan ha av dem om bord. Det kan for eksempel være bruk av verneutstyr og hvordan det skal benyttes eller nødvendigheten av skikkelige rapporter og tilsvarende. En rød tråd gjennom filmen er betydningen av hele tiden å være i forkant av uønskede hendelser. Filmen er delt inn i sekvenser som er tilpasset de enkelte bestemmelsene i forskriften. Filmen er gratis for rederier, maritime skoler og tilsvarende institusjoner så langt opplaget rekker, og kan fåes ved henvendelse til Sjøfartsdirektoratet. Det er direktoratet som har laget filmen med støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Arbeidsmiljø nr.7 – 2005

Personvern og cookies