Bruken av midlertidige stillinger strammes inn

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Arbeidsgiver må drøfte bruken av midlertidige stillinger med de tillitsvalgte.

Fra 1. juli 2010 må arbeidsgiver drøfte virksomhetens bruk av midlertidige tilsettinger med de tillitsvalgte minst en gang per år. Tillitsvalgte i denne sammenhengen kan være fagforeningstillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg eller andre representanter for de tilsatte.
– Den nye drøftingsplikten vil bidra til å øke virksomhetenes bevissthet rundt bruken av midlertidige tilsettinger, og dermed få flere over fra midlertidige til faste stillinger, seier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Fører tilsyn
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn og påse at drøftingsprosessen blir gjennomført mellom partene i virkesomheten.
I tillegg er det vedtatt en endring i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den sier at arbeidstakere som har vært midlertidig tilsatt sammenhengende i mer enn fire år, skal regnes som fast tilsatt. Generelt fravær skal ikke trekkes ifra når tilsettingsperioden regnes ut etter fireårsregelen.
– Med denne presiseringen vil vi klargjøre en rettslig noe uklar situasjon og innføre en helhetlig regulering i loven, seier Bjurstrøm.

Personvern og cookies