– Bruk dine ukjente sider

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Skal vi klare å takle stress uten at det går på helsa løs, noe som blir mer og mer nødvendig i dagens arbeidsliv, må vi starte med oss selv. Vi må bli mer oppmerksomme på våre egne behov og hvilke begrensninger og muligheter som finnes i oss selv og i vårt samspill med omgivelsene.

Dette er noe av det konsulent Anne Fagereng Wessel trekker frem som mulige metoder for å mestre ekstra press i arbeidslivet, slik som omstillingsprosesser og konflikter. Fagereng Wessel har lang erfaring med endringsprosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Flere roller
– Vi opptrer alle med forskjellige personligheter, avhengig av tid og sted. Det innebærer at vi kan velge mellom flere måter å reagere på. Noen begrenser oss, andre bidrar til vekst og mestring. Med dette mener Fagereng Wessel at vi må bli kjent med alle sider av oss selv, ikke bare de vi ønsker å vedkjenne oss. Hun vet hva det handler om, hun er utdannet fysioterapeut og drev tidligere eget fysikalsk institutt. Som en typisk omsorgsperson havnet hun i en situasjon der hun tok for mye ansvar for pasientene sine. Til slutt følte hun at hun kom til kort og ble irritert fordi pasientene stadig kom igjen uten å ha klart å forandre det som førte til problemer. Fysioterapeuten sluttet og tok i stedet utdannelse innen psykoterapi, coaching, endringsprosesser og organisasjonsutvikling. – Hadde jeg den gang hatt et større spekter å spille på og ikke vært redd for konfrontasjoner, ville jeg kanskje ha blitt i yrket. Da ville jeg kunnet bruke andre sider av meg og kanskje funnet løsninger.

– Kjenn på følelsene
– Hvordan griper vanlige yrkesutøvere eller ledere fatt i problemer, hvor begynner vi hvis vi eller virksomheten vi jobber i er i en vanskelig situasjon? – Vi må prøve å skape kontakt, våge å bygge opp tillit og sette ord på det vi selv opplever. Det ligger mye i hvordan vi møter og behandler hverandre. Vi må skape et klima med respekt for andre. Tillit er noe vi fortjener, åpenhet er noe vi styrer selv. Men tillit er avhengig av åpenhet, hvis vi ikke byr på oss selv, blir ikke de andre kjent med oss og tilliten uteblir. Dette er noe vi må være klar over i team- og prosessarbeid, for eksempel. For den enkelte er det viktig å stoppe opp og våge å kjenne på følelsene. I stedet for å argumentere oss i hjel når vi føler at noe ikke går, er det bedre å si at jeg kjenner at dette er lite OK for meg.

Vi er sammensatte
Stressmestring går mer ut på å lete etter den enkeltes indre beredskap, hvordan vedkommende kan ta vare på seg selv. – Tenk på hva du klarer å gjøre og hva som er hindringene for å få det til. Hvis du står foran en oppgave som virker for stor, må du sortere og prioritere. Finn ut hva som er godt nok, prøv å overse krav om at det du gjør må være hundre prosent til en hver tid. – Vi bruker alle forskjellige mestringsstrategier som nesten går på autopilot. Det innebærer at vi lett reagerer på samme måte i forskjellige situasjoner, enten det er regningssvarende eller ikke. Mange får et negativt mentalt bilde av en situasjon de står overfor og klarer ikke å slippe det. Prøv heller å gå direkte til løsningen og presiser for deg selv at du selvfølgelig vil ha det slik som løsningen innebærer.

Sette grenser
Fagereng Wessel oppfordrer oss til å finne motsatsene til disse idealbildene og gjøre dem positive for å kunne ta i bruk flere sider av vår personlighet. Det motsatte av ansvarlig kan være uansvarlig, men det kan også være en som våger å slippe seg løs. Det motsatte av omsorg kan være likegyldighet og egoisme, men også en som tar vare på seg selv. Slurv kan være det motsatte av faglig kvalitet, men det kan også kreativitet og følelsen av at dette er godt nok, være. Tenk på en strikk, noen ganger må den være stram, andre ganger kan den være slakk. – Vi må finne de positive sidene av dette som også er en del av oss selv, og integrere dem. Da får vi valg mellom flere måter å reagere på og vi blir i stand til å sette noen grenser. De fleste trenger hjelp til å finne polaritetene i seg selv og gjøre dem til noe positivt. Det er veldig morsomt å jobbe med dette i grupper, forsikrer Fagereng Wessel, deltakerne får respons hos hverandre og oppdager nye sider hos seg selv og andre. Det blir en kilde til mye vitalitet, kreativitet og nye tanker.

Personvern og cookies