Bruk alders­forskjellene

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Ansatte vurderer betyd­ningen av alders­for­skjel­ler i jobben helt for­skjel­lig, avhengig av hva slags alders­­gruppe de selv tilhører.

Dette viser en internasjonal undersøkelse foretatt av beman­nings­selskapet Kelly Services blant mer enn 100.000 arbeidstakere i 34 land, omtalt av nettstedet Vol.no. Av dem hører 1.600 hjemme i Norge.

Motsetninger

Arbeidstakerne ble delt inn i tre aldersgrupper, 18 – 29 år, 30 – 47 år og 48 – 65 år. Ganske mange i de to yngste aldersgruppene mente at aldersforskjeller på en arbeidsplass er til hinder for produktiviteten, mens det var motsatt i den eldste aldersgruppen. Der mente flertallet at aldersforskjeller gjør arbeidsplassen mer effektiv. Den samme forskjellen ser en når det gjelder hva slags belønning arbeidstakerne ønsker seg. De to yngste gruppene foretrekker penger, de eldste vil heller ha ikke-tradisjonelle goder som mer fritid og videreutdanning. Administrerende direktør i Kelly Services Norge, Carl-Fredrik Bjor, er ikke ukjent med at generasjonsforskjeller kan skape friksjoner på en arbeidsplass, men mener at dyktige ledere kan utnytte dette på en positiv måte.

Må ha kunnskap

– Det er naturlig at arbeidstakerne har forskjellige behov og ønsker i forhold til hvilken fase av livet de er i. Det kan føre til gnisninger, men i stedet for å tilstrebe mest mulig likhet, kan dyktige ledere bruke aldersforskjellene til å etablere et kreativt og positivt arbeidsmiljø. Den norske delen av undersøkelsen viser at de to eldste aldersgruppene mener at de forstår generasjonsforskjellene bedre enn den yngste gruppen. – For å skape et god arbeidsplass er det avgjørende å vite hva som motiverer de ansatte, hvilke belønninger de setter pris på og hvordan man best kan kommunisere, sier Bjor.

Personvern og cookies