Bredt samarbeid om sikkerhet

(2004)
Skadeforebyggende forum (SF) skal samarbeide med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sosial- og helsedirektoratet om organisasjonens årskonferanse for 2004. Den arrangeres i Stavanger 25. og 26.oktober.
Det har skjedd mye på sikkerhetsområdet i Norge de siste årene, lovverket er forandret og det er kommet nye strategiplaner og organisasjoner innen området. En rekke tema av stor samfunnsmessig betydning vil bli tatt opp på konferansen. Blant annet er plan og bygningsloven endret og det er laget ny nasjonal strategiplan. Virkemidler og konsekvenser for samfunnssikkerheten i Norge vil bli drøftet i lys av dette. Produktsikkerhetsarbeidet er nå forankret i det nye DSB, og miljørettet helsevern har fått ny forskrift. Konsekvenser av begge endringene vil bli diskutert. Konferansen vil også sette søkelyset på den svært mangelfulle skadestatistikken i Norge og hva som kan gjøres med dette med et sideblikk på svenskenes vellykkede arbeid på området. På årskonferansen deles også Skadeforebyggende forums sikkerhetspris 2004 ut. Prisen tildeles den eller de som kan dokumentere fremragende arbeid for skadeforebyggende arbeid og gjelder alle områder innen sikkerhetsfeltet.
Personvern og cookies