Bransjeforeningen for HMS

(2000)

BHMS – Bransjeforeningen for Helse, Miljø, Sikkerhet er en videreføring og utvidelse av BPV – Bransjeforeningen for personlig verneutstyr som har eksistert siden 1991.

Som BPV er også BHMS en frivillig bransjeforening for firmaer registrert i Norge som importerer eller produserer personlig verneutstyr og/eller HMS-relaterte produkter eller tjenester.

– Den viktigste årsaken til navneendringen var at våre medlemsbedrifter følte at begrepet «personlig verneutstyr» ble for snevert og ikke ga uttrykk for den bredde i varesortimentet som de fleste av dem har fått i løpet av de seneste årene, sier daglig leder i BHMS, Bjørn Petersen, og fortsetter:

– Vi har tidligere blitt kontaktet av flere bedrifter som kunne tenke seg å bli medlem i BPV, men hvor navnet og vedtektenes fokusering på personlig verneutstyr gjorde medlemskap umulig.  Nå er denne hindringen borte. Målsettingen med BHMS er at den skal bli en interesseorganisasjon for alle som leverer HMS-produkter og – tjenester, også bedriftshelsetjenester.

Bjørn Petersen understreker at det forplikter å være medlem av BHMS. BHMS vil som BPV sørge for at medlemsbedriftene følger gjeldende forskrifter fra tilsynsmyndighetene og kun markedsfører CE-merkede produkter der hvor det finnes krav til dette.

Personvern og cookies