Brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff

(2008)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomgår nå Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Forskriften erstatter fire tidligere forskrifter: – Forskrift om brannfarlig vare – Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff – Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina) – Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land Forslag til endringer, basert på høringsuttalelsene, innebærer blant annet at dagens praksis med utstedelse av tillatelser avvikles og erstattes med et nettbasert meldesystem. For spesielt definerte virksomheter innføres det et krav om samtykke fra DSB. Et slikt system vil være lettere å holde oppdatert og vil gi direktoratet en god oversikt over risikobildet på fagområdet. Etter planen skal forskriften tre i kraft 1. januar 2009.

Personvern og cookies