Botemiddel mot stress

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det finnes et botemiddel mot stress. Noe av det som fungerer best er å si fra, viser en undersøkelse MMI har gjennomført for Arbeidstilsynet.
Over en million arbeidstakere har fått helseplager på grunn av vedvarende stress på jobben. 42 prosent av disse har tatt opp problemene med sin leder og to av tre mener at dette har hjulpet, viser undersøkelsen. 730 yrkesaktive personer ble spurt om de i løpet av det siste året hadde opplevd så vedvarende stress at det hadde gitt seg utslag i helseplager. Hele 40 prosent svarte ja, 59 prosent nei og resten vet ikke. Det var flere av dem som hadde tatt stressproblemene opp med sjefen som opplevde at det hadde hjulpet enn dem som hadde snakket med verneombud, kolleger eller tillitsvalgte. Men også her hadde mange fått god hjelp. Direktør Ivar Leveraas i Arbeidstilsynet, som kommenterer undersøkelsen, sier at vi vet at årsakene til stress ofte ligger i dårlig organisering eller tilrettelegging av arbeidet, mangelfull kommunikasjon, belastende overtidsordninger, prestasjonsbasert lønn, mobbing og vold og trusler. Det er meget viktig at virksomhetene tar tak i disse problemene og arbeider systematisk med sitt HMS-arbeid først og fremst for å unngå slike problemer, men også løse de som har oppstått.
Personvern og cookies