Bot på 750.00 til Hydro

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Norsk Hydro AS har fått en rekordbot i kjølvannet av en ulykke som lett kunne ha endt med katastrofe for de ansatte på Hydros pakkeri for kalksalpeter. Taket raste sammen i pakkerihallen på grunn av en ventil som sto åpen.

Til alt hell var det bare en pakker til stede i hallen den dagen taket raste sammen. Hun slapp fra ulykken med lettere skader etter å ha blitt rammet av kalksalpeter og annet som kom sammen med taket som raste sammen. Ulykken skjedde som følge av at en ventil i en tilføringskanal til et transportbånd til pakkeriet sto åpen. Resultatet var at 40 tonn kalksalpeter havnet på taket i stedet for i pakkeriet. Både politiet og Arbeidstilsynet ser svært alvorlig på ulykken som har resultert i et forelegg på 750.000 kr for konsernet. Etterforskningen avdekket at bedriften ikke hadde god nok rutine for start og drift av anlegget, opplyser inspektør Karl H. Johnsen i Arbeidstilsynet til bladet Arbeidervern. De hadde blant annet ikke et tilfredsstillende system for kontroll av at ventilen virkelig var lukket. Det viste seg også at det ikke var noen kontroll av forholdet mellom den mengden kalksalpeter som kom fra lageret og mengden pakket gjødsel. Johnsen mener dette er et typisk eksempel på mangelfull systematikk i HMS-arbeidet, og manglende vedlikehold og kontroll av et teknisk anlegg. Bedriften er derfor ilagt forelegget for brudd på en rekke paragrafer i to vesentlige forskrifter, Forskrift om bruk av arbeidsutstyr og IK-forskriften. Det lokale politiet har rådført seg med Økokrim når det gjelder størrelsen på boten. Den fastsettes både ut i fra hvor alvorlig ulykken var og virksomhetens betalingsevne. En slik bot skal virkelig svi, også fordi det gir en tydelig signaleffekt til andre virksomheter. Norsk Hydro har foreløpig ikke avgjort om de vedtar forelegget.

Personvern og cookies