Borregaards 7-skiftstabell

(2005)

Dette er den opprinnelige skifttabellen som ble valgt på Borregaard i 2003. I dag jobber en av avdelingene med denne, mens to avdelinger bruker en moderert utgave. En arbeider følger tabellen i syv uker, før han begynner forfra på første uke igjen. Tabellen har to springskift, i uke 3 og uke 5, hvor arbeiderne kun får åtte timer mellom to vakter. Ellers er det lagt inn godt med hvile, spesielt etter nattevakter på rad. I uke 6 har de fri. Arbeidsmiljø nr. 4-2005

Personvern og cookies