Bønder mangler HMS-kunnskap

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Innen landbruket og i småbedrifter oppfattes HMS-arbeid som unødvendig tidsforbruk.

– Landbrukets utfordringer innen HMS dreier seg både om for liten kunnskap, holdninger til systematisk HMS-arbeid og samarbeid.
Det sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i sin innledning på den nordiske konferansen om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket som arrangeres over tre dager i Asker denne uka.

Må ikke undervurdere HMS-arbeidet
Hvis bønder undervurderer eller ikke forstår betydningen av å forebygge arbeidsulykker, er Brekk redd de heller ikke er villige til å gjennomføre tiltak for å øke sikkerheten på gården.
Han viste til at både bønder og rådgivere har et ansvar for å vektlegge HMS-arbeidet tilstrekkelig til å få ned både ulykkesrisikoen og faren for slitasje og andre former for belastningslidelser.
– I landbruket og mange andre småbedrifter, er arbeid med å forbedre helse, miljø og sikkerhet oppfattet som unødvendig tidsforbruk. Det er vanlig i landbruket å ha en holdning til at det er greit å ta risiko, sa Brekk.

Åtte anbefalinger til økt sikkerhet
En arbeidsgruppe med representanter for partene i jordbruksoppgjøret presenterte i mars en rapport som kom med åtte anbefalinger til hvordan sikkerheten i landbruket kan bli bedre.

Les rapporten her

Størst risiko innen jordbruket
Arbeidstilsynet har sett på antall omkomne i arbeidsulykker innen jordbruk og skogbruk. I 2009 var det 10 dødsulykker, noe som er en halvering siden 1989. Fremdeles er det jordbruk som er mest risikoutsatt. I 2009 var det 7 arbeidsskadedødsfall i landbruket, og 3 personer har mistet livet i arbeidsulykker i denne næringen hittil i år. Gårdbrukeren håndterer tunge dyr og arbeider med tunge maskiner og tung last under skiftende vær- og føreforhold. Det å jobbe alene ser ut til å øke risikoen for alvorlige ulykker. Arbeidstilsynet erfarer at mange som er alene om ansvar og bekymringer kan oppleve dette som psykisk belastende.

 

Om HMS-arbeid i landbruket: Trygt for folk og fe, les her

Personvern og cookies