Bønder må ha lederkurs

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Alle norske bønder som har andre personer enn nær familie til å arbeide for seg, må ha opplæring i helse, miljø og sikkerhet på samme måte som øvrige ledere i nærings­livet.
Den nye arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft 1. januar 2006, har fått med en ny bestemmelse om at øverste leder i en virksomhet plikter å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Denne opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om grunnprinsippene i systematisk arbeid med HMS, og gjelder for alle som har folk i arbeid for kortere eller lengre tid, også i landbruket.

HMS-kunnskap for alle
Landbrukets HMS-tjeneste, som har utarbeidet HMS-kurset spesielt tilpasset norsk landbruk, har foreløpig arrangert 130 slike kurs i år. Anne Marie Heiberg, fagsjef HMS i Landbrukets HMS-tjeneste, opplyser at målet er 300 kurs i året. – Selv om dette kurset først og fremst gjelder dem med arbeidsgiveransvar, anbefaler landbrukets egne organisasjoner at alle bønder gjennomgår det. Heiberg forteller at ca 50.000 personer er registrert i norsk landbruk som mottakere av produksjonstilskudd i en eller annen form. Minst halvparten har en aktivitet av en slik art at de bør gjennomgå et HMS-kurs. Kurset inngår også som en del av Felles plan for HMS-arbeid i norsk landbruk 2007-2012, som de fleste land- og skogbruksorganisasjoner samt landbrukets felles kvalitetsstandarder og skogbrukets miljøsertifisering står bak. Denne planen ble lansert for å redusere de høye ulykkestallene i næringen. Visjonen for næringen som helhet er 0 dødsulykker i 2012. Praktisk HMS-arbeid, som kurset heter, strekker seg over 12 timer og foregår dels som studiering med lærer og dels som selvstudium på internett.

Personvern og cookies