Bønder har hørselskader

(2002)

En dansk undersøkelse viser at bønder har flere hørselskader enn folk i andre yrker. I forbindelse med en spørreskjemaundersøkelse blant bønder svarte hele 37 prosent av deltakerne at de har problemer med hørselen. 10 prosent er plaget av tinnitus, det vil si øresus. Dette underbygges av tall fra det danske Arbejdstilsynet. TB

Personvern og cookies