Bønder er utsatt for kols

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

Bønder som holder husdyr, har høyere forekomst av kols enn de som driver med plante­pro­duksjon.

Hele 14 prosent av norske husdyrbønder har kols. Sammenlignet med yrkeskolleger som driver planteproduksjon, har husdyrbøndene 30 prosent høyere forekomst av kols og 30 prosent mer kronisk bronkitt. Det viser en undersøkelse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har foretatt blant 8.500 bønder.

Grisebønder mest utsatt

Funnene i undersøkelsen viser at konsentrasjonen av soppsporer og giftstoffer fra bakterier inne i fjøset ligger mange ganger over hva som er trygt. Husdyrbonden eksponeres for dette minst to ganger om dagen året rundt. Det er bønder som holder gris, som er mest utsatt; tett fulgt av geite-, saue- og ku-bønder. Fjærfebøndene er minst utsatt. Det kan ha sammenheng med at de ikke må oppholde seg like lenge i hønsehuset som de øvrige bøndene må i sine respektive fjøs. Hvorfor grisebønder er mest mottakelig, kan skyldes flere forhold. Både fôr og høy medfører økt eksponering for støv sammenlignet med fuktig silo. En annen faktor er halm som brukes til strø. Den inneholder mer soppsporer enn for eksempel treflis.

Økt fokus på forebygging

Fagsjef Anne Marie Heiberg ved Land­brukets HMS-tjeneste sier til Nationen at hun ikke ble overrasket over det høye tallet, og forteller at en tredel av bøndene som er medlemmer av Landbrukets HMS-tjeneste, har en eller annen form for lungesykdom som er arbeidsrelatert. – Bønder er overrepresentert på sykdomsstatistikken. Det er mye støv i landbruket. Når vi reiser rundt på gårdene, undersøker vi endringer i bondens lungekapasitet. Vi har ikke vært så oppmerksomme på kols, men vi har visst at det har vært problemer. Men jeg synes tallet er høyt. Det kan hende vi må prøve å ha mer fokus på hvordan dette kan forebygges, med blant annet verneutstyr, sier Heiberg.

Personvern og cookies