Bøker om arbeidslivet

(2009)

Terapi – hva passer for meg?

Forfatter: Elisabeth Arnet
Denne boka er en bruksbok for deg som føler at du står fast i livet ditt. Er du i en akutt livskrise eller har slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å gå i terapi? I løpet av livet vil hver fjerde nordmann søke profesjonell hjelp for psykiske problemer. Markedet for psykoterapi har eksplodert de siste tiårene.

I boka presenterer forfatteren følgende terapeutiske retninger: – «Vanlig» psykoterapi – Psykoanalyse – Kognitiv terapi – Gestaltterapi – Psykodrama – Kunst- og uttrykksterapi – Transpersonlig terapi I et eget kapittel forteller ulike mennesker om sine erfaringer med psykoterapi.

Forfatteren tar også for seg bruken av selvhjelpsgrupper, både som et alternativ og et supplement til psykoterapi. Boka passer for deg som vurderer å gå i terapi, som er pårørende til en person med psykiske problemer, eller som arbeider med mennesker i små og store kriser.

ISBN: 978-82-05-38898-7
Utgivelsesår: 2009 Gyldendal Akademisk Pris kr 295,-

Barnehage for voksne

Forfatter: Arild Odd
Det er ingen tvil om at ansatte i barnehagene er gode til å ta hånd om barna, men er de like gode til å ta vare på seg selv? Det kan vi sette et spørsmålstegn ved, for vi vet at mange voksne i barnehagen sliter med helsa. Vi finner lite når vi søker i bøker eller på nett etter gode eksempler på hvordan vi kan lette det daglige arbeidet i barnehagen. Erfaringer finnes, men de er godt gjemt. Det inspirerte forfatteren til å skrive boka.
Løsninger er ofte snublende nære. Dette er en bok for de barnehagene som vil gjøre noe for de voksne også. I boka beskrives over hundre ideer til hvordan arbeidsdagen kan bedres for de voksne, fra de som ikke koster noe til løsninger som må godkjennes av styret i barnehagen for å kunne bli realisert. Boka er et must for alle som arbeider i barnehagen: studenter, styrere og personalet for øvrig.

ISBN: 978-82-91529-28-8
Utgivelsesår: 2008 Sebu Forlag Pris kr 275,-

Økonomi og helse

Forfattere: Inger Johanne Pettersen, Jon Magnussen, Kari Nyland, Trond Bjørnenak
Økonomi og helse er en brennaktuell bok som tar for seg de fleste sider av fagfeltet helseøkonomi. Boken reflekterer de store omveltningene som har preget spesialisthelsetjenesten i Norge de siste årene. Den er viktig for alle som arbeider i helsesektoren, som er interesserte i sektorens styringsutfordringer eller som utdanner seg for lederoppgaver i helsevesenet. I boken diskuteres sentrale spørsmål rundt organisering og drift av helseinstitusjoner. Boken viser hvordan sykehus blir finansiert, og hvordan helsetjenester evalueres. Utfordringer med hensyn til økonomistyring gis en bred plass i boken, og de store reformene drøftes grundig for å gi innsikt i viktige sammenhenger mellom finansiering, produktivitetsmåling, kalkyler og driftsbetingelser. Alle kapitlene er illustrert med praktiske eksempler.
Dermed blir bokens diskusjoner knyttet nært til relevante erfaringer fra ulike deler av institusjonssektoren.

ISBN: 978-82-02-26332-4

Utgivelsesår: 2008 Cappelen Akademisk Forlag Pris kr 398,-

Personvern og cookies