Bøker om arbeidslivet

(2008)

Arbeidsmiljø for arbeidsgivere
Forfatter: Tina Åsgård
Dette er et oppdatert, oversiktlig og nyttig HMS-hefte for arbeidsgivere, skrevet av seniorkonsulent Tina Åsgård, Arbeidsmiljøsenteret. Heftet er spesielt utviklet for arbeidsgivere i små og mellomstore virksomheter, og behandler de krav som ligger i arbeidsmiljøloven § 3-5 (arbeidsgivers plikt til opplæring i HMS). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet i bedriften er fullt forsvarlig. Det gis en enkel oversikt over de krav som stilles, og en innføring i systematisk HMS-arbeid. Gjennom eksempler, illustrasjoner og skjemaer vil leseren få en god innføring i de viktigste fagområdene. Temaer som behandles er bl.a. skadeforebygging, fysiske og psykiske arbeidsmiljøfaktorer, konflikthåndtering og samarbeidspartnere. Heftet gir gode svar på en rekke sentrale HMS-spørsmål.
ISBN: 978-82-05-37977-0
Utgivelsesår: 2008
Gyldendal Akademisk
Pris: kr 198,-

Muldvarp i Siemens
En dokumentar
Forfatter: Per-Yngve Monsen
Muldvarp i Siemens kan leses som en thriller; med nerve beskriver Per-Yngve Monsen en heksejakt som tilsynelatende ingen ende vil ta. Før jul ga Økokrim Siemens en foretaksbot på ni millioner kroner og tok ut flere korrupsjonssiktelser mot Siemens-sjefer og forsvarstopper. At selskapet nylig nektet å vedta boten, markerer et foreløpig høydepunkt i bråket rundt Siemens. Det hele startet i 2002 da Monsen, daværende divisjonsøkonom i Siemens, varslet sin arbeidsgiver om regelrett svindel av Forsvaret. I løpet av de siste årene er Siemens pekt ut som et av verdens mest korrupte konserner, og selskapet er siktet og dømt i en rekke saker. Denne intense og godt dokumenterte boken gir innblikk i og ny kunnskap om bakgrunnen for de massive avsløringene. Den gir også en bekreftelse på at varslervernet i Norge dessverre ikke fungerer annet enn på papiret. Da Monsen tok opp kampen mot Siemens’ overfakturering og omfattende smøring, startet jakten på muldvarpen som skulle «finnes og sparkes». Per Yngve Monsen ble nylig tildelt Fritt Ords Pris for 2008. Forfatteren er også en av foredragsholderne på Arbeidsmiljø­kongressen i Bergen 15.-17. oktober 2008.
ISBN13: 9788243004252
Utgivelsesår: 2008
Spartacus
Pris: kr. 339,-

Dagbok fra en mors verste mareritt
– mobbing i skolen
Forfatter: anonym
Nei – ikke slå meg mer. Vær så snill og ikke slå meg mer! Petter ligger sammenkrøket i sengen og skriker. Det lyse håret hans er vått av svette, armene ligger i kryss foran ansiktet som for å verne for slag. Jeg stryker ham over det våte håret. Skrikene stilner. Han sover endelig rolig igjen. Jeg gråter så stille jeg kan for ikke å vekke ham. Denne dramatiske dagboken skildrer lille Petters første skoleår. Han ble mobbet, slått og truet av jevnaldrende på skolen. Skolen tok det ikke på alvor. Gang på gang sa de:» Nå har vi kontroll.» Dagbok fra en mors verste mareritt er skrevet for å sette fokus på et svært aktuelt problem. Mor ønsker å dele sine vonde opplevelser med andre, slik at andre foreldre og skoleansatte kan dra nytte av hennes erfaringer. Petter er bare en av mange som opplever mobbing. I norske skoler er det ca. 35.000 barn og unge som daglig eller ukentlig blir mobbet av medelever. Ca 25.000 elever er mobbere, som vet at de systematisk utsetter medelever for trakassering. Opplæringsloven kapittel 9a § 9a-1 sier at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Derfor må disse barna bli tatt på alvor. De har krav på en trygg hverdag, der barn kan få være barn. Forfatteren har ønsket å være anonym for å verne om sin familie. Dette er den syvende boken i serien: Psyk Opp Spesial.
ISBN: 978-82-8216-004-9
Utgiver: Stiftelsen psykiatrisk opplysning
Pris: kr 149,-
Bestilling: www.psykopp.no

Mekling II
Sentrale temaer i konflikthåndtering
Forfatter: Grethe Nordhelle
Å mekle er som å reise. Retningen, reisemåten og målet beror på hvilke parter vi reiser med, hvor i verden de befinner seg, og hvor de vil. Reisen blir aldri lik. Liker man å reise, blir mekling aldri kjedelig. Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Denne boka henvender seg til praktikere som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boka står selvstendig, men viderefører tematikken fra det grunnleggende bind 1 – Mekling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering (Gyldendal Akademisk, 2006). Mekling II går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen og dekker områder som maktubalanse, emosjonelle aspekter, barn i mekling og kulturvariasjon.
ISBN: 9788205373655
Gyldendal Akademisk
Pris: kr 345,-
Styret: Tante, barbar eller klan?
Forfatter: Morten Huse
Denne boken gir en forståelse av styreinstitusjonen basert på en totalmodell av styrets rolle. Boken formidler et begrepsapparat om corporate governance, styrer og styrearbeid. Som tittelen på boken indikerer, kan styrer utvikles, styrearbeid læres, og det er viktig å forstå hvordan ulike tiltak må balanseres. Denne tredje utgaven beholder de forrige utgavers struktur, men det er gjort endringer i teksten, referansene er oppdatert, likeså stoffet om ansattevalgte styremedlemmer og kvinner i styret. Det er også nytt stoff om styret som team og den pågående debatten om corporate governance. Boken er tilrettelagt slik at både studenter, næringslivsledere, veiledningsapparat, styremedlemmer og andre som er interesserte i hvordan styrer fungerer, vil ha glede av den. Morten Huse er professor i innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI og Bocconi-universitetet i Milano.
ISBN: 9788245005400
Utgivelsesår: 2007 – 3 utg.
Fagbokforlaget
Pris: kr 357,-

Personvern og cookies