Bøker om arbeidslivet

(2008)

 

Helt alminnelig galskap – En oppslagsbok over psykiske lidelser

Forfattere: Svein Andreas Ihlen Kjos, Ellen Wennevold Aas

Dette er en åpenhjertig bok om psykiske lidelser. Hver annen nordmann vil i løpet av livet rammes av en psykisk lidelse. I denne boken vil du møte noen av dem som er berørt. De deler sine erfaringer med leserne for å fjerne tabuer og avlive myter. Begreper som galskap og sinnssykdom knyttes gjerne til en verden som er fremmed og fjern for de fleste. Sannheten er at denne virkeligheten er oss veldig nær. Helt alminnelig galskap er en oppslagsbok som beskriver psykiske lidelser gjennom lettleste tekster og en miks av tallfakta, diagnoseforståelse og råd til pårørende. Angst, depresjoner, psykoser, demens, personlighetsforstyrrelser og seksuelle avvik er emner som blir tatt opp.
ISBN: 978-82-05-35647-4 Utgivelsesår: 2008 Gyldendal Akademisk Pris kr 399,-

 

 

Å være på nett Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier

Forfattere: Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)

Det har alltid vært viktig «å være på nett», men i høyteknologiske samfunn er dette blitt langt mer komplisert enn tidligere. Ved hjelp av datamaskiner og mobiltelefoner, satellitt- og kabelsystemer er vi forbundet med hverandre i lokale, nasjonale og globale nettverk. Forfatterne har studert noen av kommunikasjonsnettverkene som har oppstått i den siste tiårsperioden. De drøfter kommunikasjonen som foregår, og kompetansen deltakerne utvikler. De fokuserer på tre sektorer av samfunnslivet: skole og fritid, som viser hvordan de unge prøver ut sin identitet når de er på nett, det sivile samfunnet, hvor kommunikasjonen i enkelte politiske nettverk analyseres, og arbeidslivet, hvor de viser hvordan den digitale teknologien gir rom for nye kommunikasjons- og samarbeidsformer, men også konflikter.
ISBN: 9788202278953 Utgivelsesår: 2008 Cappelen Akademisk forlag Pris kr 348,-

 

 

Medarbeiderskap – fra ord til handling

Forfattere: Johan Velten, Christer Ackerman, Freddy Hällstén og Stefan Tengblad

Gode og effektive arbeidsplasser skapes ikke av lederne alene. Den gode arbeidsplassen utvikles i et forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere. Godt medarbeiderskap er selve grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede. Denne boken viser hvordan godt lederskap og godt medarbeiderskap henger sammen, og hvordan det kan utvikles sammen. Boken presenterer en rekke praktiske verktøy for å utvikle individer, grupper og organisasjoner. Medarbeiderskap – fra ord til handling er rikt krydret med praktiske eksempler. Den henvender seg til alle ledere og arbeidsgrupper som ønsker å utvikle samarbeidet og relasjonene på arbeidsplassen. Den vil også være godt egnet for studenter, spesielt innenfor etter- og videreutdanning.
ISBN: 9788215012667 Utgivelsesår: 2008 Universitetsforlaget Pris kr. 279,-

Personvern og cookies