Blitt valgt til verneombud – hva nå?

Person skriver på laptop i møte

Kanskje har du erfaring som verneombud fra tidligere arbeidsplasser, kanskje har du det ikke. Det vil uansett være nyttig å sette seg inn i hvilke ansvar og oppgaver som følger med denne rollen, samt hvilke retningslinjer du som verneombud må forholde deg til.

Hva innebærer rollen?

Når du er valgt inn som verneombud, må du først og fremst sette deg inn i hva rollen innebærer. Det er arbeidsgiveren din som skal sørge for at du får den opplæringen du trenger for å utføre vervet ditt på en forsvarlig måte. Ifølge lov og forskrift skal opplæring i rollen som verneombud i utgangspunktet omfatte omtrent 40 timer. Du har rett til å ta denne opplæringen på et kurs som fagforeningen din arrangerer.

På våre kurs for verneombud vil du få et 40 timers grunnkurs som vil gi deg en grundig innføring i alt du trenger å vite for rollen din som verneombud.

Ivareta de ansattes interesser

Verneombudet har ansvar for å ivareta de ansattes interesser når det gjelder arbeidsmiljø. Det er en stor og viktig oppgave som krever at vedkommende er motivert for å tale for de ansatte, også i vanskelige saker. På mange måter skal verneombudet spille på lag med både de ansatte og ledelsen. Det innebærer at vedkommende skal jobbe for å finne løsninger som så langt det lar seg gjøre ivaretar alles ønsker og behov.

Verneombudets konkrete oppgaver

Arbeidsmiljøloven med forskrifter har definert en rekke konkrete oppgaver som verneombudet skal påse. Disse oppgavene har å gjøre med at arbeidstakernes sikkerhet og helse vernes om på en forsvarlig måte og at det ikke er faktorer på arbeidsplassen som går utover arbeidstakernes helse, verken fysisk eller psykisk.

Særlig skal du følge med på:

  • at det ikke finnes maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og/eller arbeidsprosesser som utsetter arbeidstakerne for fare
  • at alt av verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede
  • at alle har fått nødvendig og tilstrekkelig med informasjon, instruksjon og opplæring
  • at det er tilrettelagt for at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
  • at alle meldinger om arbeidsulykker blir tatt alvorlig og sendt, i henhold til § 5-2 i Arbeidsmiljøloven

Verneombudets utfordringer

Som sagt innebærer det å være verneombud en stor og viktig oppgave i bedriften. Å ha en slik rolle kan være svært givende og meningsfylt, men det kan også innebære noen utfordringer. Først og fremst er det å være verneombud ofte en ensom rolle. I de aller fleste bedrifter finnes det bare et verneombud som dermed sitter med en stor oppgave alene.

Fordi rollen som verneombud eller hovedverneombud kan være ensom, tilbyr vi nettverksgrupper hvor verneombudene kan lære av hverandres utfordringer og erfaringer. Les mer om nettverksgruppene våre her.

Kontakt oss gjerne

Vi tilbyr også en rekke andre kurs som gir svært nyttig informasjon til både ledere, arbeidsgivere, tillitsvalgte, HMS-ansvarlige og andre. Her finner du en oversikt over alle våre kurs. Vi holder også skreddersydde kurs internt i din bedrift. Send oss en e-post kurs@arbeidsmiljo.no for mer informasjon og et tilbud.

Du kan også få rådgivning innenfor viktige emner i arbeidslivet som konflikthåndtering, risikovurdering, hvordan håndtere trusler og vold, og mye mer. Les mer om vår rådgivningstjeneste her.

Kontakt oss gjerne hvis du har flere spørsmål til hvordan vi kan hjelpe deg. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Personvern og cookies