Blir syke av nettarbeidet

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Det harde arbeidstempoet i data- og nettbransjen begynner å kreve sine ofre. Stadig flere unge ansatte i nettbedrifter blir rammet av psykiske og fysiske problemer. Hardt arbeidspress og lange dager er årsaken.

Både leger og fagfolk innen arbeidsmiljø melder om en kraftig økning av forskjellige plager som har sammenheng med overanstrengelse og begynnende utbrenthet. Noen får depresjoner eller en følelse av utmattethet, andre får fysiske symptomer. Ødelagte sosiale relasjoner og familier følger også med.

Forskningssjef Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt uttaler til Dagens Næringsliv at dette er lidelser som kan utvikle seg i alvorlig retning for enkelte. For mange av databedriftene er de nye arbeidsformene nøkkelen til suksess. De forutsetter kreativitet og entusiasme, men også lange arbeidsdager og hardt press. For enkelte kan presset bli for stort.

Knardahl mener at årsaken til at den nye nettbransjen rammes så hardt er at den har mange helt unge arbeidstakere som kaster seg over oppgavene uten å skjønne hvilke konsekvenser et slikt hardkjør kan få for helsa på lengre sikt.

Personvern og cookies