Blir syke av å ha fri

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Det er ikke alle som tåler å ha fri, mange blir faktisk syke av det. Dette er et ganske vanlig fenomen, mener nederlandske forskere som har undersøkt nærmere 2.000 nederlandske kvinner og menn.
Mange av oss har opplevd at vi i en stressende periode på jobben har klart oss tålelig bra til tross for at vi ikke har følt oss helt friske. Men når frihelga dukker opp, klapper vi sammen med verkende hode og nesa i en klut. Vi har klart å skyve symptomene vekk så lenge det er absolutt påkrevet å gjøre en innsats på jobben. Når vi kan slappe av tar kroppen sitt igjen og forteller oss at vi for lengst skulle tatt symptomene på alvor. De nederlandske forskerne har påvist at 3 prosent av de undersøkte fikk forskjellige plager slik som utmattelse, muskelsmerter og kvalme når de prøvde å slappe av, skriver Ukeavisen Ledelse og Næringsliv. Disse symptomene dukket særlig opp i frihelger, mens i ferier fikk mange symptomer på forkjølelse eller influensa. Mange av de undersøkte rapporterte at de hadde hatt plagene i en årrekke. De forbandt selv plagene med stress og manglende evne til å koble ut når de ikke var i arbeid. Nederlandske fagfolk mener at det som skjer er at immunsystemet kollapser når enkelte prøver å slappe av. For noen er det den eneste måten de klarer å koble helt ut på. Dessuten kan det å ha fri fra jobben i seg selv være stressende for enkelte. Det innebærer at tiden blir ustrukturert og de må forholde seg til andre mennesker, for eksempel familien, på en annen måte enn de forholder seg til kolleger.
Personvern og cookies