Bli kjent med den nye arbeidslivsloven

(2004)
I forbindelse med at arbeidslivslovutvalget leverer sin innstilling inviterer Arbeidsmiljøsenteret til orientering og debatt om lovforslaget 11. mars 2004. Denne loven vil legge føringer for utviklingen av arbeidslivet i 10-20 år fremover.
Spørsmålene er mange i forbindelse med den nye loven. Vil den bidra til et tryggere, triveligere, mer inkluderende og involverende arbeidsliv? Vil loven føre til lavere sykefravær, økonomisk oppsving og flere arbeidsplasser? Eller har den mest fokus på det moderne arbeidslivet med kompliserte organisasjonsstrukturer, kontinuerlige krav til omstilling og et stadig økende trykk på det psykososiale arbeidsmiljøet? Bidrar den nye loven til å styrke og vitalisere vernetjenesten? Og hva med bedriftshelsetjenestens rolle i fremtiden? Dette er temaer som opptar både arbeidsgivere og arbeidstakere, arbeidslivets parter og de som jobber med helse, miljø og sikkerhet til daglig. På Arbeidsmiljøsenterets konferanse vil deltakerne først få en innføring i lovutvalgets forslag, særlig den delen som gjelder HMS og vernetjenesten. Siste del av dagen er satt av til paneldebatt. Seniorkonsulent Nina C. Berg i Arbeidsmiljøsenteret har satt seg inn i det nye lovforslaget og vil presentere det sett fra en brukers ståsted. I paneldebatten deltar to av medlemmene av arbeidslivslovutvalget, Trine Lise Sundnes, LO og Geir Riise, NHO. I tillegg stiller et par eksperter på området, professor i arbeidsrett Henning Jakhelln og arbeidslivsforsker Jan Heiret, UiB. Vernetjenesten har sikkert synspunkter, den blir representert ved HVO i Odfjell Drilling Geir Dombestein, HVO i NORDEA Steinar Nickelsen, Anne Margrete Birkeland, leder HMS-avdelingen SAS og Nina C. Berg. Debatten ledes av programredaktør Bitte Vatvedt, NRK og direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret. Konferansen holdes i Oslo Kongressenter, Folkets Hus Informasjon/påmelding til Arbeidsmiljøsenteret: kurs@arbeidsmiljo.no Tlf. 815 59 750, internett: www.arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies