Bjørn Willadssen har sluttet i Tiden

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Bjørn Willadssen, mangeårig leder for arbeidslivsavdelingen i Tiden Norsk Forlag har sluttet i forlaget for å begynne egen virksomhet. Dermed er Tiden ytterligere vingestekket etter at både redaktør og redaksjonssjef i den skjønnlitterære delen av forlaget forlot det i fjor sammen med åtte av de mest sentrale forfatterne.
Men tidligere redaksjonssjef Bjørn Willadssen forsikrer at det ikke ligger noen form for konflikt eller uenighet med forlaget bak beslutningen om å forlate jobben.

Egen virksomhet
– Etter godt over fem år her ønsker jeg å bruke mine kontakter, erfaringer og kunnskap på en annen måte enn tidligere. Jeg vil fortsatt arbeide på samme område som før, med arbeidsmiljø og arbeidsliv, men i egen virksomhet. Willadssen opplyser at han har startet konsulentvirksomhet under navnet LINKX, som vil ta på seg oppdrag i store og små prosjekter. Med tiden kan det også bli aktuelt med utgivelser, det er avhengig av hvordan virksomheten utvikler seg. – Betyr det at du kan ende som en konkurrent til ditt gamle forlag? – Absolutt ikke, jeg kommer sikkert til å jobbe litt for Tiden fremover også, på samme måte som jeg gjerne samarbeider med andre tilsvarende virksomheter.

Leder- og forfatterflukt
Mesteparten av aksjene i Tiden Norsk Forlag ble overtatt av Gyldendal på begynnelsen av 90-tallet. I 1997 ble konsernmodellen innført også for Tiden og forlaget ble kraftig omorganisert. Willadssen sier det ikke direkte, men innføringen av konsernmodellen har fått konsekvenser for forlaget som har solide røtter i arbeiderbevegelsen siden det ble stiftet i 1933. Rystelsene i det gamle forlaget begynte i fjor da redaktør Geir Gulliksen i den skjønnlitterære og generelle avdelingen tok med seg åtte av sine mest betydningsfulle forfattere over til Oktober Forlag. Like før jul sa også redaksjonssjef Per Bangsund opp sin stilling i samme avdeling. Sindre Hovdenakk overtar nå ledelsen i den skjønnlitterære avdelingen. Hvem som skal etterfølge Bjørn Willadssen i avdelingen for arbeidslivslitteratur er ikke klart, selv mener Willadssen at dette neppe blir avgjort før til høsten.

Personvern og cookies