Utarbeidelse av rutiner og HMS-system

Alle bedrifter ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og trygghet, og hvor kritikkverdige forhold kan tas opp på en forutsigbar og sikker måte.

Konflikter på arbeidsplassen er en naturlig del av det å være menneske og samhandle med andre. Uenigheter og konflikter vil naturlig oppstå med jevne mellomrom. Det er måten virksomheten håndterer konflikter på som vil avgjøre om konflikt kan føre til utvikling og vekst eller til mistro og allianser.

Det blir krevd av alle virksomheter at de skal drive systematisk hms arbeid på alle plan i virksomheten og at dette skal dokumenteres skriftlig.

 

Vår erfaring er at rutiner og systemer som bli laget i virksomheter for å gi ansatte muligheter til å si fra om kritikkverdige forhold, hvordan konflikter skal løses på arbeidsplassen, eller hvilke etiske retningslinjer som gjelder i virksomheten kan ha en tendens til å være for generelle og utydelige til at de kan brukes som et praktisk verktøy.

 

Vi har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med utarbeidelsen av disse lovpålagte rutinene og systemene, og vil i samarbeid med dere komme til et produkt som er praktisk å bruke, og som lever opp til de krav som stilles til denne type rutiner, for eksempel konflikthåndteringsrutiner, varslingsrutiner, etiske retningslinjer, hms-system mm.

 

Ta gjerne kontakt for en uformell prat på kurs@arbeidsmiljo.no eller 81559750 eller:

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Personvern og cookies