BHT takler IA-arbeidet godt

(2004)

Foreløpig ser det ikke ut til at det er noen store interessekonflikter mellom bedriftshelsetjenesten (BHT) og arbeidslivssentrene rundt om i landet i forbindelse med arbeidet med det inkluderende arbeidsliv (IA).
Det viser en kartlegging av hvordan BHT bidrar til et inkluderende arbeidsliv i virksomhetene foretatt av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Idèbanken – inkluderende arbeidsliv. Den konkluderer med at BHT har engasjert seg og bidrar med mye kompetanse i arbeidet med IA i virksomhetene. Fordi de fleste virksomheter ganske nylig er blitt IA-bedrifter, bygger undersøkelsen på begrensede erfaringer. Svarene reflekterer derfor kanskje mest forventninger til IA, men det er liten tvil om at arbeidet med IA er blitt et viktig område for bedriftshelsetjenesten, mener forskerne. Det ser heller ikke ut som om IA-arbeidet går ut over bedriftshelsetjenestens satsning på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Det har vært gjort mye for å hindre at arbeidslivssentrene skal ta oppgaver fra BHT ved at de kan tilby sine tjenester gratis til virksomhetene i konkurranse med BHT som må ta seg betalt. Blant annet er det opprettet en rekke samhandlingsfora i regi av arbeidslivssentrene rundt om i landet. Men det gjenstår å se om det gode samarbeidet fortsetter når de mange ferske IA-avtalene skal fylles med innhold. IA-avtalene har satt større fokus på bedriftsintern attføring og de har gjort lederansvaret mer tydelig. Men forfatterne av rapporten hadde gjerne sett større egeninnsats i den enkelte bedrift.
Personvern og cookies