Betalte 3,5 mill. for nav.no

(2006)

Staten har skaffet seg internettadressen www.nav.no, men det har kostet 3,5 millioner kroner. 2. oktober i år kommer det nye nettstedet til å være tilgjengelig for publikum etter at NAV-interim måtte kjøpe nettadressen av et privat arkitektkontor. Den nye velferdsreformen tilsier økt internettbruk, men den internettadressen som er mest logisk for brukerne, nav.no, var allerede opptatt. Først da NAV-interim bød 3,5 millioner for adressen, fikk de overta den. De mener likevel at dette har vært en god investering fordi de ved å velge en annen adresse måtte ha brukt store summer på markedsføring av det nye navnet.

Personvern og cookies