Best på etikk

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Alt fra økonomi til etikk og samfunnsansvar hos 17 ledende mobiloperatører over hele verden teller med på bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability Index. – Vi er veldig stolte over at vi beholder førsteplassen, og glade for den anerkjennelsen det gir, sier informasjonssjef Scott Engebrigtsen i Telenor til Aftenposten. Telenor scorer langt over gjennomsnittet på områder som digital inkludering, telekommunikasjonens betydning for samfunnet og klimastrategi. Når det gjelder samfunnsansvar i leverandørkjeden, der Bangladesh-saken hører inn, får Telenor 51 prosent, mens gjennomsnittet er 49 prosent. – Vi har kommunisert at det helt klart er behov for bedring spesielt på dette området, og det jobber vi med. Denne kåringen er uansett ingen sovepute for oss, sier Engebrigtsen.

Personvern og cookies