Beskjedne nordmenn

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Vi bryr oss minst i verden om forfremmelser, og er mest fornøyde med jobben vår.

Det viser den internasjonale mobilitetsundersøkelsen Randstad Work Monitor. Mot 72 prosent i mai, svarte nylig 65 prosent av norske arbeidstakere at de ikke er opptatt av forfremmelser. Det er en nedgang, men fortsatt høyest blant de 26 landene som avga svar.
– Nordmenn er mer opptatt av trygghet og langsiktighet, enn av forfremmelser. Dessuten er vi kanskje litt mer engstelige for forandring, sier administrerende direktør Øyvind Sandvik i Randstad.

Setter pris på frihet
Fire ganger i året tar Sandvik og co pulsen på internasjonale arbeidslivstrender. Den seneste analysen viser at arbeidstakere i de tre nordiske landene er minst opptatt av karriereklatring.
– I Norge, og Skandinavia for øvrig, skjer forfremmelser i større grad i form av jobbskifter, enn gjennom å stige internt i gradene. Utenfor Skandinavia er det et mye tøffere system, der også betingelsene for ansatte på lavere nivåer ofte er dårligere i starten av karrieren, forklarer Sandvik.
Resultatene fra undersøkelsen viser også at en riktig balanse mellom jobb og privatliv, og fleksibilitet til å planlegge arbeidsdagen betyr adskillig mer for norske arbeidstakere enn i de fleste andre land vi sammenlignes med.

Fornøyde med sjefen
Undersøkelsen viser også at nordmenn, i mye større grad enn andre, mener at ansvaret for personlig utvikling ligger på dem selv, og at personlig utvikling er en kombinasjon av personlig og jobbmessig utvikling. Ny jobb og spennende arbeidsoppgaver er altså ikke nok, hvis ikke resten av hverdagen og livet utvikles parallelt.
– Men et område der Norge går klart av med seieren, er på tilfredshet med nåværende arbeidsgiver. Vi er rett og slett mer fornøyd med jobben enn alle andre vi sammenligner oss med. Det viser at norske sjefer er best i klassen når det gjelder å tilrettelegge for sine ansattes arbeidsdag og privatliv, avslutter Sandvik.

Tenker minst på forfremmelser:
Norge 65%
Sverige 62%
Danmark 58%
Japan 54%

Tenker mest på forfremmelser:
Mexico 85%
Italia 80%
Slovakia 77%
Frankrike 75%
(Kilde: Randstad Work Monitor)

Personvern og cookies