Berit Wenaas

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Berir Wanaas, direktør ved Arbeidsmiljøsenteret fra 1981 til 1985

– Hva var de viktigste arbeidsoppgavene for Arbeidsmiljøsenteret i din tid som leder?
– Jeg brukte mest tid på Arbeidsmiljøsenterets økonomi. Situasjonen var så alvorlig at vi måtte permittere flere ansatte. Det er noe av det tyngste jeg har vært med på som leder. Likevel var det en verdifull erfaring. Det jeg har lært av ledelse gjennom kriser, lærte jeg den gang. Jeg hadde mange gode medarbeidere rundt meg, og vi kom ut av det, sier Berit Wenaas. Hun så det også som viktig å få LO tilbake til Arbeidsmiljøsenterets styre; organisasjonen trakk seg ut i 1977. – N.A.F. (I dag: NHO) støttet oss. Vi forsøkte likevel å opprettholde en balansegang mellom partene i arbeidslivet. Jeg tror vi klarte det ganske bra, for mens LO anklaget oss for å være for arbeidsgivervennlige, ble jeg ved en anledning kalt inn på teppet til arbeidsgivernes mektige leder, Kåre Selvig. Faglig ble det sterkere fokus på organisatorisk og psykisk arbeidsmiljø, noe Arbeidsmiljøsenteret måtte skaffe seg kompetanse på.

– Hva vil du si om utviklingen i arbeidslivet i løpet av disse årene?
– Jeg ser svært lite positivt i utviklingen i arbeidslivet. Det legges for stor vekt på økonomi. Maktforholdet i en bedrift har endret seg fra administrerende direktør til eieren. Og eieren krever større avkastning på investert kapital. Resultatet blir nedbemanninger, hardkjør og stress. I tillegg får vi fusjoner og oppkjøp. Makten blir flyttet ut av landet, sier den tidligere personaldirektøren i Hafslund Nycomed, en stilling hun ble headhuntet til mens hun satt som direktør i Arbeidsmiljøsenteret. – Vinnerne i det lange løp i dagens virksomheter blir de lederne som klarer å ha to tanker i hodet på en gang. De må klare å skape godfølelsen i organisasjonen i tillegg til å ivareta på øvrige oppgaver. I dag er Berit Wenaas styreleder i Kirkens Bymisjon.

– Har du fulgt med på hva som skjer i Arbeidsmiljøsenteret nå?
– Bare som bruker av Arbeidsmiljøsenterets tjenester da jeg var personaldirektør. Jeg er ikke typen som snur meg og ser tilbake.

Personvern og cookies