Bergenskontoret utvider

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Arbeidsmiljøsenterets avdelingskontor i Bergen utvider staben med en ny medarbeider. Tina Åsgård (29 år) er ansatt som ny fagkonsulent ved kontoret, som dermed har fått tre medarbeidere.
Tina Åsgård kommer fra en stilling som høgskolelektor i organisasjons- og lede­lsesfag ved Høgskolen i Bergen, der hun har arbeidet i to og et halvt år. Arbeids­området hennes besto blant annet av undervisning av ingeniørstudenter i sam­­­­funns­orientert bedriftsledelse, noe som også omfattet opplæring i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Hun er cand. polit. med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hov­edoppgaven omhandlet fag­bevegelsen i globaliseringens og individualiseringens tidsalder, et aktuelt tema i norsk arbeidsliv. – Jeg er veldig interessert å jobbe med arbeidslivsproblematikk, og mener at jobben som fagkonsulent i Arbeids­miljø­senteret vil gi meg gode muligheter til å konsentrere meg om det jeg virkelig er opptatt av. I tillegg til sin faglige og pedagogiske kompetanse har Tina omfattende politisk erfaring. Hun sitter i bystyret i Bergen som representant for Sosialistisk Venstreparti. I forrige periode var hun vararepresentant til bystyret og også leder av like­stil­lingsutvalget i Bergen kommune. – Foruten jobben min, er nok politikken det jeg bruker mest tid på. Det gir meg god innsikt i forskjellige områder av samfunnet, i den siste perioden har for eksempel mye av det politiske arbeidet i bystyret dreid seg om arbeidsmiljøforholdene i Bergen kommune. Fritidsinteresser foruten politikk, er musikk, hestesport og dans, også vår nye Bergens-medarbeider er fascinert av magedans!
Personvern og cookies