Benytter antidepressiver for å klare arbeidsdagen

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Antidepressiv medisin brukes i store ­mengder av sykehus­ansatte i Finland.
Det viser en finsk undersøkelse som Arbetshälsoinstitutet har foretatt. Jo tyngre pasientbelegget er på sykehusavdelingen over tid, dess mer øker personalets bruk av antidepressiv medisin.  – Resultatet tyder på at ansatte på avdelinger med et stort antall pasienter har økt risiko for å bli rammet av depresjoner eller andre psykiske forstyrrelser som krever medisinering, sier forsker Marianna Virtanen ved Arbets­hälso­institutet. Undersøkelsen omfatter 7.340 leger og annet helsepersonell innen det spesialiserte helsevesenet i årene 2000 – 2004. En av konklusjonene var at sannsynligheten for at en ansatt ville ta i bruk antidepressiv medisinering var større jo høyere pasientbelegget hadde vært på avdelingen de siste seks månedene.
Personvern og cookies