Belastningsskader øker

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Tall fra svensk LO viser en nærmest galopperende økning av belastningsskader i svensk arbeidsliv. Siden 1998 har arbeidssykdommer økt med 41 prosent, belastningslidelser er klart dominerende.
I LO-rapporten Flere belastningssykdommer – lengre sykemeldinger, ser en sammenhengen mellom økningen i arbeidsskader og sykefraværsutviklingen i svensk arbeidsliv. Det er særlig innen LO-området at økningen skjer, skriver bladet Arbetsliv. Ulykkestilfeller øker langt mindre, bare 4 prosent. Tidligere har belastningssykdommer først og fremst rammet kvinner, særlig i omsorgsyrker. Det nye nå er at ansatte innen handel og service også er svært utsatt og at økningen er ganske jevn hos begge kjønn. Kvinner dominerer fortsatt, men stadig flere menn rammes. Belastningssykdommer fører til lange sykemeldinger, fem måneder eller mer. Svensk LO ønsker å innføre en rehabiliteringsforsikring i arbeidslivet som settes inn tidlig i tillegg til forebyggende innsats.
Personvern og cookies