– Bekymringsfullt

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Forbrukerombudet reagerer på kommersiell markedsføring kamuflert som helseundersøkelser.

I det siste har det rent inn klager hos ombudet på Norvital sin markedsføring av krillolje. Bakgrunnen er spørreskjemaet selskapet har distribuert ut til tusenvis av husstander. Med påskriften Norsk helseundersøkelse – Nordmenns forhold til helse, gis inntrykk av at dette primært er en helseundersøkelse og ikke reklame. Det stemmer ikke.
– At Norvital selv hevder de har sendt ut en ”uhøytidelig helseundersøkelse”, gjør ikke saken mindre villedende. Å gi feilaktig inntrykk av at den næringsdrivende ikke opptrer for egen forretningsdrift er en urimelig handelspraksis, sier fagleder Tonje Skjelbostad hos Forbrukerombudet.

Svekker tillitten
Ombudet mener fremgangsmåten til Norvital er spekulativ, og at du fort kan bli villedet dersom du ikke er ekstra oppmerksom.
– Det er allerede krysset av at du vil svare på undersøkelsen, og bestille et abonnement på krillolje. Ønsker du bare å svare på undersøkelsen, må du selv krysse av for det nederst på skjemaet, forteller Skjelbostad.
Når kommersiell reklame utgir seg for å være helseundersøkelser, kan det svekke nordmenns tillitt til reelle helseundersøkelser.
– Det vil selvsagt være bekymringsfullt. Derfor mener vi at dette er en lovstridig, og utspekulert fremgangsmåte, sier Skjelbostad.
Etter å ha blitt kontaktet av en rekke kunder, og Forbrukerombudet, har Norvital nå stoppet markedsføringen.

Personvern og cookies