Bekymrede bønder, men høy trivselsfaktor

Tekst: Turid Børtnes (2001)

De aller fleste bønder trives godt med yrket sitt, likevel har mange daglige bekymringer, blant annet for økonomien. Det går frem av Landbrukshelsens årsrapport for 2000, som nå foreligger.

Rapporten baserer seg på Landbrukshelsens helseregistreringer som er utført i forbindelse med kontroller i 2000. Materialet omfatter registreringer av over 1.400 bønder som alle er medlemmer i Landbrukshelsen.

Nesten 80 prosent er bønder på heltid. De fleste jobber med dyr, 68 prosent er melkeprodusenter, de andre er i hovedsak gris-, sau- og kjøttprodusenter. Bare en fjerdedel av utvalget er kvinner.

 

Trives, men…

Det viser seg at langt de fleste bønder trives godt i yrket, noe av årsaken til det er at de kan være sin egen herre og de setter stor pris på å arbeide med dyr. Bønder har en sunn livsstil når det gjelder røyk og alkohol, de har et klart lavere alkoholforbruk enn gjennomsnittsbefolkningen og bare 22 prosent av dem røyker.

Men det er skjær i sjøen, over halvparten har daglige økonomiske bekymringer. Enda flere synes de er ensomme i yrket og nesten fire av fem savner mulighet for mer ferie og fritid. En tredjedel er bekymret for rekrutteringen til gården, de er ikke sikre på om noen av barna vil overta.

35 prosent av medlemmene var sykemeldte i fjor, det er særlig langtidsfraværet som går opp. Støyskadene øker alarmerende, særlig blant de unge. Nesten 40 prosent har en eller annen grad av støyskadet hørsel. Ganske mange har også nedsatt lungekapasitet.

De to bondeorganisasjonene i Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter det forebyggende arbeidet Landbrukshelsen driver. Alle parter ser betydningen av at det satses på forebyggende HMS-arbeid, ikke minst på bakgrunn av at det fortsatt er alt for mange ulykker i landbruket. I fjor var det 17 dødsulykker.

Landbrukshelsen, som har 5.600 medlemmer, foretar helsekontroller, driver et omfattende  forebyggende arbeid innen helse, miljø og sikkerhet og gir råd og bistand i en rekke saker, for eksempel trygdesaker.

Personvern og cookies