– Beklager misforståelser

(2004)

– Vi oppfatter bedriftshelsetjenesten (BHT) som vår nærmeste samarbeidspartner. I alle aktuelle sammenhenger markedsfører vi denne tjenesten overfor virksomhetene. Det ideelle er at virksomheter og bedrifter kombinerer IA-avtale og BHT. Avdelingsdirektør Inger Lise Fagerli i Trygdeetatens Arbeidslivssenter Akershus beklager det hvis noen har misoppfattet Arbeidslivssenterets oppgaver og roller. Hvis det har skjedd, må det ha vært helt i startfasen før roller og oppgaver var helt avklart. Fagerli presiserer at bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivssenteret har helt forskjellige oppgaver. BHT har kompetanse og mulighet til å gå i dybden, mens Arbeidslivssenteret skal være med å lage rutiner og fungere som koordinator og støttetjeneste i forbindelse med oppfølging ved sykefravær, tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne, kontakt med myndighetene og bruk av andre aktuelle virkemidler på dette området.

Personvern og cookies