Behov for lese- og skriveopplæring

(2010)
En av tre ledere mener ansatte trenger lese- og skriveopplæring. Det står i skarp kontrast til hva de ansatte mener selv. Det viser en spørreundersøkelse fra Vox, nasjonalt fagorgan for kompetanse­opplæring. Av de med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, ga 15 prosent uttrykk for at de hadde behov for opplæring i grunnleggende regning og 6 prosent hadde behov for lese- og skriveopplæring.
Hele 15 prosent av befolkningen svarer at de i stor grad har behov for innføringskurs i data, mens 22 prosent svarer at de trenger å lære mer om data. Totalt har 77 prosent av de yrkesaktive deltatt i formell og/eller ikke-formell opplæring. Av de som deltok opplevde 57 prosent at opplæringen var obligatorisk eller et krav fra arbeidsgiver.
Personvern og cookies