Begrenser ulykker i kommunale bygg

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Med ganske enkle tiltak og et systematisk arbeid når det gjelder sikkerhet kan norske kommuner spare store summer og hindre mange ulykker i kommunale bygg.  

I den forbindelse har KLP Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening gått sammen om å lage en ny veileder om Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg.

Hvem har ansvaret?
– Veilederen har to hovedoppgaver, opplyser fagsjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring. Den retter seg mot rådmenn og særlig politikere i kommunene for å ansvarliggjøre dem når det gjelder sikkerhetsforvaltning av kommunale eiendommer. Dessuten inneholder den et praktisk hjelpeverktøy for å gjennomføre nødvendige tiltak. Grønsholt trekker frem et eksempel: Alle skjønner betydningen av å satse på god undervisning. Men det samme er ikke like innlysende når det gjelder viktigheten av å drive selve skolebyggene. Manglende vedlikehold kan få store økonomiske konsekvenser, og politikerne vet alt for lite om sitt ansvar i forhold til kommunale eiendommer og bygningenes sikkerhetstilstand. De tror ofte at dette er forvalternes oppgaver, og er ikke klar over at det er kommunestyret som er juridisk eier.

Gjentatte feil
En viktig oppgave er å synliggjøre konsekvensene av manglende sikkerhetsarbeid, særlig de økonomiske, men også for helse og miljø. Kravet til systematisk sikkerhetsarbeid har vært lovfestet i form av Internkontrollforskriften siden 1992. – Mange tror at de fleste ulykker skjer plutselig og uforutsett, men det er langt fra tilfelle. En gjennomtenkt, systematisk sikkerhetsvurdering av alle eiendommer vil i tillegg til å spare store summer også hindre skader på personer. Forskere har anslått at reduksjonen i skadekostnader er åtte til ti ganger større enn investeringen i gode HMS-tiltak, sier Geir Grønsholt.

Personvern og cookies