Bedriftshelsetjenester inn i NHO

Tekst:  Paul Norberg (2002)
– Lederne i bedriftshelsetjenestene må bli bedre kremmere. Det er nødvendig å forstå hvordan markedet og markedskreftene virker, og jeg tror vi nå er blitt modne for å utvikle oss innenfor det organiserte næringslivet, sier Øivind Lundh, leder av Bedriftshelsetjenestens bransjegruppe (BHT-G).
Drøyt 40 av landets ca. 550 bedriftshelsetjenester har gått sammen i BHT-G, og tilsluttet seg Servicebedriftenes Landsforening (SBL); en landsforening under NHOs paraply. – En slik formell strukturendring innebærer at bedriftshelsetjenestene i større grad enn tidligere ønsker å styrke seg som profesjonelle arbeidsgivere. De aller fleste BHTene ledes og drives av fagpersonell innen helsevesenet, og de færreste har økonomi- eller bedriftslederutdannelse. Men vi har status som firmaer, og har behov for å høyne kvaliteten på drifts- og markedstenkning. En organisering innen NHO-systemet vil også gi oss mulighet til skape et bedre nettverk og «felles verktøykasse» for medlemsbedriftene, mener Øivind Lundh.

Lederutvikling
Det er Bjørn Dahler som har vært SBLs forhandlingsleder i arbeidet med å knytte bedriftshelsetjenestene til landsforeningen. Han forteller at prosessen startet allerede i 1998, da det var et ønske om å trekke til seg BHTene i et formelt samarbeid. – Den gang strandet forhandlingene, men det siste året er kontaktet blitt gjenopprettet, og jeg er glad for at vi nå er kommet til enighet. De fleste bedriftshelsetjenestene har 3-5 ansatte, og kan defineres som typiske småbedrifter. I høst starter vi et lederutviklingsprogram, og det arbeides aktivt med et internettportal, sier Dahler. – Vi vil også jobbe med en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenestene, og et konkret forslag vil bli behandlet på styremøtet 19. september, supplerer Trond L. Halvorsen. Han er daglig leder for Bedriftshelsetjenesten Hemis i Bodø, og er valgt inn i styret til BHT-G. – Det finnes flere useriøse aktører i «vårt» marked, og vi ønsker en kvalitetssikring innen bransjen. Som en organisert gruppering innen SBL kan vi lettere få gjennomdrøftet innholdet i en sertifiseringsordning, og dermed legge premissene før myndighetene gjør det, sier Halvorsen.

Lobbyvirksomhet
Det første styret i BHT-G består av Øivind Lundh, BHT i Dalane, Egersund, Trond L. Halvorsen, Hemis i Bodø, Marijke Engbers, Modum Felles BHT i Åmot og Ronald von Otterlo, Norsk Legesenter, BHT Oslo. – I første omgang er det viktig at medlemsbedriftene blir kjent med hverandre, og bygger et nettverk som gjør det mulig å opptre enhetlig, sier Øivind Lundh. – I hvilke sammenhenger? – Vi må definere vårt næringspolitiske grunnlag, og bruke fellesskapet innen SBL til å bli en tung aktør for å bedre rammebetingelsene for bedriftshelsetjenestene. Det betyr å ta sikte på en politisk lobbyvirksomhet, som hittil har vært ukjent område for de fleste av oss. Faglig sett bør si stå sterkere som faglig aktør med innspill til komiteen som jobber med å utforme en ny arbeidslivslov. Det er et mål å verve flere medlemmer, slik at den organiserte delen av bedriftshelsetjenestene kan bli enda sterkere, og dette vil også gi grunnlag for bransjetilhørighet og identitet. I formålsparagrafen er det understreket at BHT-G skal fremme medlemmenes produktivitet og faglige nivå ved å bistå i saker som hver enkelt bedrift ellers måtte ivareta. – Men selv om dere nå går sammen i en arbeidsgiverorganisasjon, så er dere også konkurrenter i et fritt marked. Hvordan takler dere en slik situasjon? – Dette må vi forholde oss til, slik andre selskaper gjør innenfor sine respektive bransjer. På mange måter er vi amatører når det gjelder markedstenkning, men denne nyorganiseringen er jo blant annet ment som en hjelp for å forstå markedet bedre; også for oss som driver med bedriftshelsetjenester. Private bedrifter, offentlige virksomheter, institusjoner og organisasjoner er våre kunder, og det er viktig for oss å bedre vår kompetanse på hvordan vi skal forholde oss i dette markedet, sier Øivind Lundh.

Personvern og cookies