Bedriftshelsetjenesten må fornyes og forsterkes

-Bedriftshelsetjenesten må i større grad rettes mot risikovurdering av arbeidsplasser og bransjer. Oppfølging av individuelle helseplager hører hjemme i den ordinære helsetjenesten.

Dette var et hovedbudskap fra overlege Siri Slaastad til styret I Arbeidsmiljøsenteret, da hun kommenterte rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert Bedriftshelsetjenesten. Slaastad er leder for arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital og styremedlem i AMS.

Slaastad støttet arbeidsgruppens forslag om å videreføre en lovbasert modell for bedriftshelsetjenesten, og mente at dette var det beste for å sikre at mindre bedrifter har tilgang til en adekvat bedriftshelsetjeneste. -Et viktig formål med bedriftshelsetjenesten er at bedrifter og arbeidsplasser har tilgang til en tjeneste som kan gi råd og foreslå tiltak som er kunnskapsbaserte, sa Slaastad.

Hun viste for øvrig til ekspertgruppens rapport: «Hva bør skje med BHT?»

Hele rapporten finnes på www.regjeringen.no

 

Personvern og cookies