Bedriftshelestjenestens framtid

(2004)
Det er stor enighet om at vi bør få en egen forskrift som regulerer BHT-enes oppgaver og rolle. Men ellers er det uenighet om det meste. Bedriftshelsetjenestens framtid er tema for et seminar i Oslo torsdag 25. november.
Arbeidsmiljøsenteret arrangerer igjen et aktuelt seminar; denne gang om ulike problemstillinger i forhold til bedriftshelsetjenestene. I innstillingen til den nye arbeidslivssloven var det mange dissenser angående dette temaet, og det er ganske åpent hva politikerne kommer til å vedta. Det er derfor fortsatt mulig å påvirke beslutningstakerne, og da kan 25. november-seminaret være et godt sted å være for å få faglig påfyll. På seminaret vil flere av landets ledende eksperter på bedriftshelsetjeneste; og aktive brukere av BHT, delta med foredrag og i paneldebatt. Blant annet den nytilsatte Geir Riise, som i oktober blir daglig leder av den viktige sammenslutningen Omnia/Volvat BHT . Overlege Arve Lie, som også er leder av sekretariatet for BHT, skal holde foredrag. Sikkerhetssjef John Egil Mathisen fra YIT er blant dem som ser bedriftshelsetjenesten fra brukernes ståsted. I tillegg bidrar overlege Håkon Lasse Leira, seniorkonsulent Aud Steiring fra Arbeidsmiljøsenteret, generalsekretær Tove Storrødvatn fra Akademikerne, Wenche Irene Thomsen fra LO, konsernoverlege Ørn Terje Foss, NSB og Helga Bognø, som er personal- og organisasjonssjef i Osterøy kommune. Påmelding til: Arbeidsmiljøsenteret, Håkonsgaten 5, 5015 Bergen. Tlf. 81559750. E-post: kurs@arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies