Bedret kompetanse for brannmenn

Tekst: Morten Dahl (2001)

Lederansatte i norske brannvesen mangler fortsatt formelle kvalifikasjonskrav. Det går fram av en undersøkelse Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) har gjennomført. Undersøkelsen viser at det har vært en klar forbedring i kompetansen blant de om lag 13.000 ansatte i de kommunale brannvesen.

Det generelle kvalifikasjonsnivået blant norske brannmenn er blitt vesentlig bedre siden DBE gjennomførte en liknende undersøkelse for fem år siden. De største forbedringene finner vi for brannsynspersonell, som har en bedring fra 17 til 71 prosent, alarmsentraloperatører fra 13 til 67 og overordnede vakt fra 5 til 57 prosent.

 

Må bruke mer ressurser

– Dette er en klar forbedring som vi er fornøyd med. Men det er fortsatt store ulikheter mellom kommunene, sier rådgiver Hans E. Moholt i DBE. Han understreker at selv om det er bedre samsvar mellom krav og oppfylling enn for bare få år siden, finnes det fortsatt mangler.

– Vi må brukes større ressurser på utdanning av brannpersonell i årene framover. Det kommer nye forskriftskrav som følge av den tekniske utviklingen og av samfunnsutviklingen generelt. Vi ser behov knyttet til utdanning av deltidsmannskap og rekruttering, sier Moholt videre.

 

Lederne dårligst kompetanse

Den minste framgangen på kompetansenivået finner vi blant de øverste i brannvesenenes hierarki. De med lederstillinger er de som fortsatt har dårligst kompetanse og kvalifikasjoner. Dette gjelder blant annet for brannsjefer, som kun har hatt en forbedring på 11 prosent (fra 2 til 13 prosent) og for lederne av forebyggende avdeling (fra 9 til 21 prosent).

– Brannsjefene er gjennomgående beredskapsmessig kvalifisert, men mange mangler blant annet forebyggende kurs, sier rådgiveren i DBE.

Over 7400 ansatte i 357 kommunale brannvesen deltok i undersøkelsen.

Personvern og cookies